Częstotliwość treningowa

Częstotliwość treningowa

Aktywność fizyczna przyczynia się do poprawy szeroko pojętego zdrowia, z którym ponad 50 % populacji na świecie ma problemy w większym bądź mniejszym stopniu. Epidemia różnorodnych chorób metabolicznych powoduje, iż zasoby spółek skarbu państwa w głównej ...