Wprowadzenie w swoje życie zmian, nigdy nie jest rzeczą prostą. Wiąże się z dużą samodyscypliną, wytrwałością i motywacją. Aby nadać sens naszym decyzjom, powinniśmy zawsze określać konkretny cel, który przyświeca danej zmianie. Istotną zależnością, która wpływa na proces zmiany, jest przeanalizowanie swoich możliwości, czasu potrzebnego na realizację celu, ale i swoich dotychczasowych wymówek. Podczas całego procesu należy być dla siebie dobrym i wyrozumiałym. Należy wsłuchać się w swoje potrzeby i przeanalizować obawy.

ZMIENNE UMOŻLIWIAJĄCE WPROWADZENIE ZMIANY

Dwie zależności, które korelują z decyzją o wprowadzeniu zmiany w życie i wyznaczaniu sobie nowych życiowych celów, to poczucie własnej skuteczności oraz ocena jego wartości.

Poczucie własnej skuteczności (self-efficacy), definiowane jako wiara we własne możliwości, oraz wiara w siebie, w sytuacjach niepewnych, niekomfortowych, stresujących i nieprzewidywalnych. Jest to przeświadczenie tzw.„ poradzę sobie”.

Poczucie własnej skuteczności jest odmiennym terminem w stosunku do oczekiwanych, pozytywnych, bądź negatywnych rezultatów. Nie jest ich gwarancją. Jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym podjęcia działań. Odgrywa kluczową rolę w motywacji człowieka. Odpowiada za mobilizację człowieka do działania. Decyduje o energii wkładanej w proces zmiany, uczuciach, jakie mu towarzyszą, wytrwałości w dążeniu do celu, radzeniu sobie z przeszkodami i porażkami napotkanymi na drodze, oraz poziomie stresu, który jesteśmy w stanie wytrzymać.

Im większe poczucie własnej skuteczności, tym więcej wewnętrznej mobilizacji i odwagi w podejmowanych decyzjach w dążeniu do wyznaczonego celu. Wierząc we własne możliwości sprawnie oraz skutecznie radzimy sobie z problemami i napotkanymi przeszkodami. Wiara w siebie jest sprzężona zwrotnie z zaangażowaniem oraz intensyfikacją swoich wysiłków wkładanych w cały proces.

Przykładem błędnej postawy jest brak wiary w cały proces, tuż przed jego rozpoczęciem.

Jest to powszechne zjawisko występujące wśród osób chcących dokonać zmiany, u których występuje niskie poczucie własnej skuteczności. Typową tendencją u takich jednostek jest również cechowanie procesu ujemną energią, przez co z góry skazują się na porażkę.

Zakładanie braku sukcesu w realizacji celu, w związku z licznymi przeszkodami, które de facto mogą, ale nie muszą mieć miejsca, sukcesywnie obniżają motywację, chęci do działania oraz zaangażowanie.

„Ludzie nadają kierunek swoim działaniom i stwarzają dla siebie wzmocnienia, które pomagają im wytrwać, dopóki efekty ich działań nie dorównają celom. “ (Badura, 1991, s.80).

CZYM SĄ WZMOCNIENIA I CO POZWALA KONTYNUOWAĆ PROCES ZMIANY?

Satysfakcja, która odczuwana jest, po zrealizowaniu zadania jest wzmocnieniem motywacji, która przekłada się na polepszenie samopoczucia i ogólnego zadowolenia z siebie. Warto o tym pamiętać, w sytuacjach problematycznych i niekomfortowych.

Nasze zaangażowanie w proces zmiany wzrasta w sytuacji, gdy nie jesteśmy usatysfakcjonowani uzyskanym efektem, a jesteśmy przekonani o własnej skuteczności. Jednakże motywacja do działania spada wraz z poczuciem własnej skuteczności w sytuacji, gdy nasze cele są nierealistyczne, a podejmowany wysiłek nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wręcz przeciwnie, zwiększa liczbę porażek. W takiej sytuacji cele utracą moc motywowania własnych zachowań, czego efektem będzie przerwanie realizacji swojego planu.

„W poznawczej motywacji opartej na intencjach celowych pośredniczą trzy typy wpływu na samego siebie: obejmują one afektywną ewaluację samego siebie, postrzeganą własną skuteczność w osiągnięciu celu i bieżące przystosowanie do standardów osobistych”.

Wzmocnienia to efekty, które pojawiają się na drodze całego procesu. Jest nią zauważalna zmiana w sylwetce np. zmniejszenie obwodów ciała, utrata wagi, poprawa jakości cery, zmiana samopoczucia, zwiększenie energii życiowej. Są to czynniki, które realnie wpływają na wzrost motywacji, przekładające się na działanie.

Do działania motywują nas:

  • skutki swoich przewidywań,
  • ich wartość i szanse powodzenia,
  • wkładany wysiłek i energia
  • koszty i wyrzeczenia
  • uczucia i myśli
  • przewidywane samopoczucie oraz samoocena,

Stany emocjonalne; poczucie euforii lub np.wstydu są czynnikami, które wpływają na naszą samoocenę i są wystarczające do podjęcia, lub wstrzymania działania w danym kierunku.

PODSUMOWANIE

Dokonując zmiany w swoim życiu, zawsze należy określić cel, realny czas jego realizacji i podjąć konkretne działania. Należy przeanalizować swoje możliwości i odrzucić wymówki. Całym procesem należy się cieszyć i doceniać każdy najmniejszy element, będący częścią końcowego efektu. Słuchanie siebie oraz kontrolowanie emocji, które towarzyszą nam podczas całej drogi, są kluczowe dla zachowania dobrego samopoczucia oraz szczęścia. Cel, który chcemy osiągnąć wymaga od nas energii, czasu, zaangażowania, obiektywnego podejścia, przewartościowania swojego życia, pozytywnego myślenia, cierpliwości i wytrwałości.

Dobrą zmianą będzie zmiana swojego dotychczasowego stylu życia na aktywny. W tym celu zapraszam na sesję wprowadzającą w celu przetestowania treningu EMS. Porozmawiamy o Twoich celach, możliwościach oraz o realnych efektach. Zapisz się tutaj.

Ciekawostka: Wraz z poczuciem własnej skuteczności oraz pozytywnym myśleniem, wzrasta mobilizacja Twojego układu immunologicznego, a więc Twój układ odpornościowy staje się silniejszy!


Jesteś zainteresowany treningiem EMS? Działamy w następujących miejscowościach: